Barcelona

Dades del districte

 

Nou Barris

Adreça Postal
Carrer Alloza, 47-53
President
Llúcia Cuenca
Adreça electrònica
[email protected]
Web
http://locals.esquerra.cat/noubarris
Twitter
https://twitter.com/ERC9B
Facebook
https://www.facebook.com/ERC9B/?fref=ts