Barcelona

Dades del districte

 

Sant Andreu

Adreça Postal
C/ Agustí Milà 27, baixos
President
Montserrat Reyes
Adreça electrònica
[email protected]
Web
http://locals.esquerra.cat/santandreu
Twitter
https://twitter.com/ERC_SantAndreu
Facebook
https://www.facebook.com/ercsantandreu