Barcelona

Nou Barris

Notícia

Consell Sectorial de Feminisme i LGTBI


La nostra consellera de Districte, Montserrat Cuspinera, va assissistir aquest dimecres al Consell de Feminista de Nou Barris, on es presenten els resultats de l'enquesta "Digues la teva sobre el gènere". Hi han participat 664 persones, el 80,1% identificades com a dones. També ens han presentat l'acord de l'ajuntament i PrevenSi per obrir una línea per la prevenció als infants que pateixen abús sexual. La línea fa 35 hores d'atenció, gràcies també, a una subvenció de la Generalitat. La dades de la línea indiquen que les persones que exerceixen la violència sexual començen abans dels 16 anys. Aquestes dades ens indiquen la importància de fer prevenció a les escoles el més aviat possible.