Barcelona

Nou Barris

Notícia

Quim Sangrà i Montserrat Cuspinera, presenten les seves candidatures a les llistes municipals


Ahir 27 de febrer acabava el termini de presentació de candidatures a persones candidates del Casal a les llistes d'ERC Barcelona a les properes muncipals. La Comissió Organitzadora ha rebut en temps i forma dues candidatures:

- A cap de llista per ERC Nou Barris, la candidatura del Quim Sangrà i Morer
- A la resta de la llista, per ERC Nou Barris, la candidatura de Montserrat Cuspinera i Ingles

Aquestes dues candidatures hauran de ser votades al Congrés d'ERC Nou Barris del proper dilluns 6 de març de 2023, a les 19h al Casal ERC Francesc Layret (carrer Alloza, 45).

Tenen dret a participar amb veu i vot al Congrés les i els militants que s'hagin donat d'alta amb anterioritat al 6 de desembre de 2022 i que estiguin a corrent de pagament com a molt tard el dia 27 de febrer de 2023. Les persones simpatitzants i amigues, així com la militància que no compleixi les condicions descrites anteriorment, podran participar amb el dret a veu però sense vot.

Podeu trobar informació del Quim Sangrà i Morer i de Montserrat Cuspinera i Ingles a la nostra pàgina web (https://locals.esquerra.cat/noubarris/el-nostre-equip) o a la pàgina web del Districte (https://apidocs.barcelona.cat/retribucions_pro/CLL_D08_Joaquim%20Sangr%C3%A0%20i%20Morer_CVCA.pdfhttps://apidocs.barcelona.cat/retribucions_pro/CLL_D08_Montserrat%20Cuspinera%20Ingl%C3%A9s_CVCA.pdf).