Barcelona

Projecte polític
Barcelona, capital de la justícia social

En alguns barris de Barcelona tenen una esperança de vida vuit anys menor que en d’altres. En efecte, la fragmentació social és una amenaça per la ciutat, que ha viscut més de 40.000 desnonaments des del 2007 i on 100.000 persones no tenen feina.

Davant d’aquesta situació, proposem un projecte basat en tres eixos principals: creació d’ocupació, mobilitat i convivència.

Cal una política reindustrialitzadora que reforci aquells sectors que funcionen, especialment els vinculats amb les noves tecnologies i l’economia verda, i faci sorgir noves iniciatives empresarials. Barcelona ha d’apostar per l’emprenedoria i també per ser la capital d’una nova economia més social.

Alhora, volem una ciutat connectada on tots els barris tinguin les mateixes oportunitats pel que fa a la mobilitat. Una Barcelona que finalitzi d’una vegada projectes vitals com la L9 i L10 de Metro o les obres de La Sagrera.

Un altre dels grans reptes passa per garantir la convivència, amb els millors recursos sanitaris i educatius a l’abast de tothom i que tingui cura de totes les persones que hi viuen. Una ciutat sense barreres per a persones amb discapacitat, on els joves tinguin oportunitats reals per emancipar-se, i on les persones grans puguin viure amb autonomia i qualitat de vida.