Barcelona

Projecte polític
Barcelona, ciutat republicana

L’actual model institucional està esgotat i cal avançar definitivament cap a una governança col·laborativa. Un model que permeti a la ciutadania participar i decidir en els assumptes col·lectius i no fer-ho només cada quatre anys.

Esquerra Republicana fem una aposta clara pels valors republicans, i per cercar la complicitat de la ciutadania i la xarxa d’entitats de la societat civil.