Barcelona

capcalera dona

La Secretaria de les Dones d'ERC-Barcelona és un òrgan de participació, d’assessorament i de debat de les polítiques de gènere d’Esquerra Republicana, tant en l’àmbit intern com en l’extern. Les seves funcions bàsiques són:

– Promoure la participació i la presència de les dones en l’organització, així com que Esquerra Republicana assumeixi la defensa dels drets de les dones, especialment en els seus programes electorals.
– Intervenir i participar, en representació d’Esquerra Republicana, en els àmbits socials de defensa i reivindicació de les polítiques d’igualtat.
– Esdevenir nexe de connexió amb les organitzacions i entitats socials representatives del col·lectiu.

L'executiva està formada per:
Montse Benedí, presidenta del Grup Municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona
Marina Sánchez, secretària de les Dones d'ERC-Barcelona i d'ERC-Sant Andreu
Elvira Duran, secretària de les Dones d'ERC-Barcelona Vella
Francesca Miró, secretària de les Dones d'ERC-Eixample
Verònica Vives, secretària de les Dones d'ERC-Sants Montjuïc
Josefina De Jesús, secretària de les Dones d'ERC-Sarrià Sant Gervasi
Mercè Garrigosa, secretària de les Dones d'ERC-Les Corts
Beatriu Acín, secretària de les Dones d'ERC-Gràcia
Eba Ferris, secretària de les Dones d'ERC-Horta Guinardó
Dolors Cabes, secretària de les Dones d'ERC-Sant Martí
Margarida López, secretària de les Dones d'ERC-Clot Verneda
Eva Draper, secretària de les Dones d'ERC-Poblenou-Besòs
Montserrat Cuspinera, secretària de les Dones d'ERC-Nou Barris 
Natàlia Garcia, vocalia de Comunicació

Facebook